Belastingaangifte

Wat is nodig voor het invullen van een belastingaangifte?

 • Wij vragen voor u een VIA aan
 • Persoonlijke situatie (partner, kinderen etc.)
 • Jaaropgaven van salaris, pensioenen
 • Negatief loon (terugbetaalde uitkeringen)
 • Voor reisaftrek openbaar vervoer, enkele reisafstand (vergoeding door werkgever)
 • Inkomsten uit overige werkzaamheden
 • Ontvangen alimentatie
 • Periodieke uitkeringen (in verband met invaliditeit etc.)
 • Periodieke overheidsbijdrage voor de eigen woning
 • WOZ waarde van de eigen woning
 • Periode van bewoning (van … tot … )
 • Kosten geldlening eigen woning (hypotheekrente, notariskosten etc.)
 • Bouwdepot
 • Periodieke betalingen erfpacht
 • Kosten onderhoud vervangen of repareren van onderdelen van uw rijksmonumentenpand
 • Premies voor lijfrente (pensioenaangroei, factor A)
 • Premies voor uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval
 • Bank, giro en spaargelden (per 01-01 en per 31-12)
 • Aandelen, obligaties (per 01-01 en per 31-12)
 • Betaalde dividend belasting
 • Kapitaalverzekeringen
 • Waarde tweede woning
 • Schulden
 • Betaalde alimentatie (afkoopsommen, doorberekende bijstand)
 • Kosten voor levensonderhoud voor kinderen jonger dan 30 jaar
 • Ziektekosten (gereden kilometers naar arts, specialist etc. , dieetkosten etc.)
 • Uitgaven voor weekend bezoek gehandicapten van 27 jaar of ouder
 • Studiekosten
 • Giften
 • Voorlopige aanslagen (teruggaven)